پنجره واحد خدمات الکترونیک پنجره واحد خدمات الکترونیک

عنـوان قانون: آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی

نـــوع : قانون

مصوب کننده : هیات وزیران

تاریخ تصویب : 29 مرداد 1385

تاریخ ابلاغ : 29 مرداد 1385

شرح

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن : الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع‌رسانی قانونی پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی را بهشرح زیر تصویب نمود:

متن قانون یا مصوبه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن : الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع‌رسانی قانونی پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی را بهشرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی فصل اول: تعاریف ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی(سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند. ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد. پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد. ت ـ موارد غیر مجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (7) این آیین‌نامه. ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز یادشده باشد. فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده 2- مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‏رسانی رایانه ای مصوب شورای‏عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‏الرعایه می باشد. ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند. ماده 4ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است: الف ـ پیش‌بینی و راه‌اندازی ساختار مناسب تشکیلاتی با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز. ب ـ پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور. پ ـ تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایتها و نیز تعیین سازوکار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاههای اطلاع‌رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد. ت ـ اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیتهای سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی. تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق بندهای فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. ماده 5- پایگاهها و سایتهای اطلاع‌رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت‌ هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند. تبصره ـ پایگاههای اطلاع‌رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه آغاز کرده‌اند، حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند “پ” ماده (1) می‌باشند. ماده 6 ـ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ) ماده (1) توسط کارگروه موضوع ماده (8) مسدود می‌شود. فصل سوم: تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها ماده 7ـ انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای “ت و ث” ماده (1) این آیین‌نامه باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی ممنوع است: الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری. ب ـ توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات. پ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران. ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.   ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام. ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی. چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه‌بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی. ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی. خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی. د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان. ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره. ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز. ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازی پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز (فیلترینگ) ژـ نشر اکاذیب و افترا. س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع‌رسانی حاوی مضامین جزء‌های فوق الذکر باشد. ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات. ماده 8 ـ انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های ت و ث” ماده (1) او ماده (7) این آیین نامه و بندهای آن) در پایگاههای اطلاع‌رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. ماده 9ـ رسیدگی به اداره فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع‌رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود: الف ـ تذکر رسمی به مسئول پایگاههای اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده‌های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذرخواهی. سازوکار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود. ب ـ ارسال گزارش به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطلاع‌رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی. پ ـ مسئولان پایگاههای اطلاع‌رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده‌اند، می‌توانند درخواست تجدیدنظر خود را برای بررسی در کارگروه یادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند. فصل چهارم ـ سایر مقررات ماده 10 – اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد. ماده 11 ـ هرگونه تغییر، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران مجاز خواهد بود.