پنجره واحد خدمات الکترونیک پنجره واحد خدمات الکترونیک

عنـوان قانون: اصلاح ماده 24 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

نـــوع : قانون

مصوب کننده : هیات وزیران

تاریخ تصویب : 4 اسفند 1395

تاریخ ابلاغ : 8 اسفند 1395

شرح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱/۲۴۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین­نامه ساماندهی و توسعه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می­شود:

متن قانون یا مصوبه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱/۲۴۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین¬نامه ساماندهی و توسعه رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب¬نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می¬شود: ماده۲۴ـ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین¬نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای¬عالی فضای مجازی تعیین می¬شود.